Tłumaczenia tej strony

Filozofująca GNU

 [rysunek: filozofująca GNU]

Ta GNU, z łukowato wygiętymi brwiami, wygląda szczególnie bystro.

Dziękujemy Markusowi Gerwinskiemu <markus@theo-phys.uni-essen.de>, artyście, który stworzył „Filozofującą GNU”.

Jej wizerunek pomaga w szybkim rozpoznaniu tych stron naszego serwera, które traktują o filozofii Projektu GNU.

Rysunek dostępny jest w formatach:

Inne grafiki z Galerii Sztuki GNU.

Bez GIF-ów z powodu problemów patentowych.


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | 简体中文 | 繁體中文 | English | Español | Français | Italiano | 日本語 | 한국어 | Polski | Română | Српски ]