Různé licence a komentáře k nim

 [obrázek filozofujícího GNU] [ Anglicky | Francouzsky | Japonsky | Portugalsky | Rusky ]

Seznam názvů


Úvod

Licence rozlišujeme podle určitých klíčových otázek:

Pokud chcete pomoci při vybírání licence, hodnocení licence, či pokud máte jiné dotazy, můžete nám poslat e-mail na adresu <licensing@gnu.org>.

Mimochodem, pokud se domníváte, že jste byli svědky porušení některé z našich copyleftových licencí, oznamte nám to prosím na naší stránce o porušení licence.


Softwarové licence


Následující licence spadají do kategorie licencí svobodného software, a jsou kompatibilní s GNU GPL:

Svobodné softwarové licence, kompatibilní s GPL

GNU General Public License, případně zkráceně ,,GNU GPL.''
Toto je licence pro svobodný copyleftovaný software. Doporučujeme ji pro většinu softwarových balíků.

The GNU Lesser General Public License, zkráceně ,,GNU LGPL.''
Jedná se o licenci svobodného software s ne příliš silným copyleftem, protože dovoluje spojování s nesvobodným software. Je kompatibilní s GNU GPL. Doporučejeme ji pouze za zvláštních okolností.

Mezi verzemi 2 a 2.1 byla GNU LGPL přejmenována z GNU Library General Public License na GNU Lesser General Public License, aby tak lépe vystihovala svou podstatu. Není totiž pouze pro knihovny, na druhou stranu GNU GPL je někdy pro knihovny vhodnější.

Guileova licence
Tato licence se skládá z GNU GPL a zvláštního dodatku, který povoluje spojovat program s nesvobodným software. Opět se tedy nejedná o příliš silný copyleft, ale je kompatibilní s GNU GPL. Doporučujeme používat ji pouze za zvláštních okolností -- téměř totožných s těmi, kdy byste mohli uvažovat o použitíLGPL.

Licence runtime modulů pro překladač GNU Ada.
Tato licence je velmi podobná Guileově licenci.

Licence X11 .
Toto je jednoduchá licence necopyleftovaného svobodného software, kompatibilní s GNU GPL. Tuto licenci používá XFree86.

Licence Expat .
Jedná se o jednoduchou licenci necopyleftovaného svobodného software, kompatibilní s GNU GPL. Někdy bývá nepřesně nazývána Licencí MIT.

Standard ML copyrightové licence New Jersey.
Jedná se o jednoduchou liberální licenci necopyleftovaného svobodného software, kompatibilní s GNU GPL.
Cryptix General License.
Toto je jednoduchá liberální licence necopyleftovaného svobodného software, kompatibilní s GNU GPL. Je velmi podobná licenci X11.

Modifikovaná BSD licence.
(Poznámka: v předchozím odkazu je modifikovaná licence BSD zapsána v sekci ,,General.'')

Jedná se o originální BSD licenci, modifikovanou odstraněním reklamní doložky. Toto je jednoduchá liberální necopyleftová licence svobodného software, kompatibilní s GNU GPL.

Pokud chcete jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného software, modifikovaná BSD licence je rozumnou volbou. Je ovšem riskantní doporučovat použivání ,,BSD licence'', protože by mohlo snadno dojít ke zmatku, který by vedl k používání ,,vadné'' původní BSD licence. Abyste se vyhnuli tomuto riziku, můžete namísto toho doporučit licenci X11. Licence X11 a upravená licence BSD jsou víceméně shodné.

Licence ZLib.
Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.

Licence standardní knihovny funkcí pro iMatix .
Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.

Oznámení software a licence W3C.
Toto je licence svobodného software, kompatibilní s GPL.

Databázová licence Berkeley (aka softwarová licence ,,Ospalá kočka'').
Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL.

Licence Pythonu 1.6a2 a předchozí verze.
Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GPL. Všimněte si však prosím, že novější verze Pythonu jsou pod jinými licencemi (viz. níže).
Licence Pythonu 2.0.1, 2.1.1 a novější verze.
Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GNU GPL. Všimněte si však prosím, že prostření verze Pythonu (od 1.6b1 k 2.0 a 2.1)jsou pod jinými licencemi ( viz. níže).

Licence Perlu.
Tato licence je sloučenímUmělecké licence a GNU GPL. Jinými slovy, můžete si vybrat jednu z těchto dvou. Je to licence svobodného software, ale nemusí být opravdovým copyleftem. Je kompatibilní s GNU GPL, protože GNU GPL je jednou z alternativ.

Doporučejeme vám použít tuto licenci pro jakýkoliv balík Perlu, který napíšete, abyste podpořili soudržnost a uniformitu programování v Perlu. Mimo Perl vás však žádáme, abyste tuto licenci nepoužívali; je lepší použít prostě GNU GPL.

,,Vyjasněná'' umělecká licence (používá ji NcFTP).
Jedná se o licenci svobodného software, kompatibilní s GNU GPL. Upravuje nejasnosti z Původní Umělecké licence .

License Netscape Javascript
Tato licence je sloučeninouNetscape Public License a GNU GPL. Z těchto důvodů se jedné o svobodnou softwarovou licenci, kompatibilní s GNU GPL, ale není v ní příliš silný copyleft.

Tato výběrová licence je vhodná, chcete-li vytvořit balík software kompatibilní s GPL a MPL. Nicméně toho můžete dosáhnout i použitím LGPL nebo Guileovy licence.

Takováto výběrová licence by mohla být dobrým výběrem pokud používáte MPL a chcete přejít na licenci kompatibilní s GPL bez odebrání jakéhokoliv povolení, které jste dali veřejnosti v předchozích verzích.


Svobodné softwarové licence nekompatibilní s GPL

Následující softwarové licence jsou licencemi svobodného software, ale nejsou kompatibilní s GNU GPL:

Arphic Public License.
Toto je copyleftová licence svobodného software, nekompatibilní s GPL. Obvykle se používá pro fonty a pro tuto úlohu její nekompatibilita nezpůsobuje žádný problém.

Originalní BSD licence .
(Poznámka: v předchozím odkazu je originální BSD licenci zařazena do sekce "UCB/LBL".) Jedná se o jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného software s vážnou chybou: ,,nepřijatelným reklamním dodatkem BSD''. Tato vada není fatální ; nedělá z tohoto software nesvobodný, ale způsobuje problémy v praxi -- včetně nekompatibility s GNU GPL.

Žádáme Vás, abyste nepoužívali originální licenci BSD pro software, který píšete. Chcete-li použít liberální necopyleftovou licenci svobodného software, je mnohem lepší použít modifikovanou licenci BSD nebo licenci X11. Není však důvod nepoužívat programy, které byly vydány pod originální BSD licencí.

Licence Apache, verze 1.0.
Jedná se o jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného software způsobující praktické problémy stejně jako originální BSD licence, včetně nekompatibility s GNU GPL.

Licence Apache, verze 1.1.
Jedná se o jednoduchou liberální necopyleftovou licenci svobodného software s několika požadavky, díky nimž není kompatibilní s GNU GPL.

Žádáme Vás, abyste nepoužívali licenci Apache pro software, který píšete. Není však důvod nepoužívat programy, které byly vydány pod touto licencí, jako Apache.

Zope Public License.
Toto je jednoduchá, dosti liberální necopyleftová licence svobodného software. Způsobuje však practické potíže shodné s potížemi u originální BSD licence, včetně nekompatibility s GNU GPL.

Žádáme Vás, abyste nepoužívali licenci Zope pro software, který píšete. Není však důvod nepoužívat programy, které byly vydány pod touto licencí, například Zope.

Licence xinetd
Jedná se o copyleftovou licenci svobodného software, nekompatibilní s GPL. Je nekompatibilní, neboť klade zvláštní omezení na redistribuci modifikovaných verzí a to protiřečí redistribučním požadavkům v GPL.

License Pythonu 1.6b1 a pozdějších verzí, přes 2.0 a 2.1.
Toto je licence svobodného software, ovšem nekompatibilní s GNU GPL. Hlavním důvodem neslučtitelnosti je fakt, ža tato licence je určená zákonem státu Virginie v USA a GPL toto nepovoluje.

OpenLDAP licence, verze 2.3.
Jedná se o liberální necopyleftovou licenci svobodného software s několika požadavky (v sekcích 4 a 5), díky nimž je nekompatibilní s GNU GPL.

Žádáme Vás, abyste nepoužívali licenci OpenLDAP pro software, který píšete. Není však důvod nepoužívat programy, které byly vydány pod touto licencí, například OpenLDAP.

IBM Public License, verze 1.0
Jedná se o svobodnou softwarovou licenci, nekompatibilní s GPL.

IBM Public License je nekompatibilní s GPL, kvůli několika specifickým požadavkům, které má proti ní navíc.

Například vyžaduje určité patentové licence, které GPL nepožaduje. (Nedomníváme se, že tyto patentové licence jsou špatné, nicméně jsou nekompatibilní s GNU GPL.)

Phorum License, verze 1.2
Jedná se o svobodnou softwarovou licenci, nekompatibilní sGPL. Díky podmínkám v sekcích 3 a 4 není slučitelná s GPL.

LaTeX Project Public License.
Tato licence není kompletním výčtem distribučních podmínek pro LaTeX. Je to svobodná softwarová licence, ale nekompatibilní s GPL, protože obsahuje mnoho požadavků nezahrnutých do GPL.

Tato licence obsahuje komplexní a poněkud obtěžující omezení ohledně zveřejňování modifikované verze, včetně jednoho požadavku, který je sotva přijatelný: každý modifikovaný soubor musí být nazván jinak.

Důvod, proč je tento požadavek přijatelný pro LaTeX je, že LaTeX má možnost v konfiguračním souboru namapovat různé činnosti k různým souborům ,,použij soubor bar, když zpracováváš soubor foo''. S tímto mechanismem je požadavek pouze obtěžující; ovšem bez něj by se týž požadavek proměnil ve vážnou překážku a změnil by program na nesvobodný.

Podle LPPL smí některé soubory v určitých verzích LaTeXu mít dodatečná omezení, která by je učinila nesvobodnými. Z tohoto důvodu by vyžadovalo vytvoření LateXu, který by byl svobodným software, podrobnou prohlídku.

LPPL vznáší kontroverzní požadavek, že i v případě, kdy máte soubory v počítači, kam se může přilogovat několik jiných lidí a mít k nim přístup, se jedná o distribuci. Věříme, že soudy by neuznaly tento požadavek, ale není dobré, aby ho lidé začali plnit.

Prosíme, nepoužívejte tuto licenci pro žádný jiný projekt.

Poznámka: Tyto komentáře jsou založeny na verzi LPPL 1.2 (z 3. září 1999).

Mozilla Public License (MPL).
Jedná se o licenci svobodného software se slabým copyleftem; narozdíl od licence X11 má některá komplexní omezení a díky nim je nekompatibilní sGNU GPL. Znamená to, že část programu krytá GPL a jiná část krytá MPL nemohou být legálně spojené. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste MPL nepoužívali.

MPL 1.1 má však i opatření (sekce 13), které umožňuje na program nebo jeho části nabídnout jinou licenci. Pokud část programu podporuje GNU GPL či alternativní výběr, případně jinou licenci kompatibilní s GPL jako alternativní výběr, pak ja tato část programu kompatibilní s GPL.

Netizen Open Source License (NOSL), verze 1.0.
Jedná se o licenci svobodného software, která je vpodstatě shodná s Mozilla Public License, verzí 1.1. Stejně jako MPL má NOSL některá komplexní omezení, díky nimž je nekompatibilní s GNU GPL. Znamená to, že část programu krytá GPL a jiná část krytá NOSL nemohou být legálně spojené. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nepoužívali NOSL.

Interbase Public License, verze 1.0.
Jedná se o licenci svobodného software, která je vpodstatě shodná s Mozilla Public License, verzí 1.1. Stejně jako MPL má IPL některá komplexní omezení, díky nimž je nekompatibilní s GNU GPL. Znamená to, že část programu krytá GPL a jiná část krytá IPL nemohou být legálně spojené. Z tohoto důvodu Vás žádáme, abyste nepoužívali IPL.

Sun Public License.
: Jedná se o licenci svobodného software, která je vpodstatě shodná s Mozilla Public License, nekompatibilní s GNU GPL. Prosíme, nepleťte si ji se Sun Community Source License, která není svobodnou softwarovou licencí.

Nokia Open Source License.
Tato licence je podobná Mozilla Public License: svobodná softwarová licence nekompatibilní s GNU GPL.

Netscape Public License (NPL)
Toto je svobodná softwarová licence se slabým copyleftem, nekompatibilní s GNU GPL. Skládá se z Mozilla Public License s přidaným dodatkem, který umožňuje Netscape používat váš přidaný kód i v jejich proprietárních verzích programu. Samozřejmě vám nedají povolení použít analogicky jejich kód. Žádáme vás, abyste nepoužívali NPL.

Jabber Open Source License, verze 1.0
Toto je svobodná softwarová licence, nekompatibilní s GNU GPL. Povoluje přelicencování pod jistou skupinou licencí, které zahrnují veškeré požadavky Jabber licence. GPL není v této skupině a tudíž Jabber licence nepovoluje přelicencování pod GPL. Z tohoto důvodu není kompatibilní.
Sun Industry Standards Source License 1.0
Jedná se o svobodnou softwarovou licenci, bez silného copyleftu. Je nekompatibilní s GNU GPL spíše kvůli detailům než kvůli závažným rozdílům.

Qt Public License (QPL).
Toto je svobodná softwarová licence bez copyleftu. Není kompatibilní s GNU GPL. Je po praktické stránce velice nevýhodná, protože modifikované zdroje mohou být distribuovány pouze jako patche.

Doporučujeme Vám nepoužívat QPL na nic, co píšete, a používat softwarové balíky kryté QPL pouze v případě potřeby. To již ovšem neplatí pro samotné Qt, protože Qt je nyní rovněž vydáváno pod GNU GPL.

Vzhledem k neslučitelnosti QPL s GNU GPL nemůžete nijak spojit program krytý GPL s programem krytým QPL.

Nicméně pokud jste napsali program, který používá knihovnu krytou QPL (jakoukoliv), a chcete Váš program vydatpod GNU GPL, můžete to snadno udělat. Problém vašeho programu můžete vyřešit přidáním poznámky jako je tato:

  Jako zvláštní výjimka mám povolení spojit tento program
  s FOO knihovnou a distribuovat binární podobu, pokud
  dodržím požadavky GNU GPL vzhledem k ní ve spustitelném
  software kromě FOO.
Toto můžete provést legálně, jste-li držitelem copyrightových práv. Přidejte poznámku do zdrojových souborů, za poznámku že program je krytý GNU GPL.

FreeType license
FreeType license je a svobodná softwarová licence bez copyleftu software, z technických důvodů nekompatibilní s GPL.

Open Compatibility License
Jedná se o svobodnou softwarovou licenci s většími nevýhodami: zaručuje zvláštní privilegia původnímu tvůrci a je nekompatibilní s GPL.

PHP License, verze 2.02.
Tato licence je používána převážně pro PHP4, ale jedna důležitá část PHP4, Zend optimizer, používá jinou a horší licenci: QPL.

Toto je svobodná sofwarová licence bez copyleftu. Způsobuje praktické problémy shodné s těmi, které způsobuje originální BSD licence, a je nekompatibilní s GNU GPL.

PHP3 není pod touto licencí. PHP3 má dvojitou licenci s GNU GPL. Přestože PHP4 (která je krytá pouze licencí PHP 2.02 ) je stále svobodným software, doporučejeme Vám vytvářet programy pouze pro PHP3. Tak můžeme mít aktuální verzi PHP, jehož licence je kompatibilní s GPL. Zajímáte-li se o pomoc při udržování aktuální verze PHP3, kontaktujte prosím koordinátory -- dobrovolníky z GNU <gvc@gnu.org>.


Nesvobodné softwarové licence

Následující licence nesplňují kritéria licencí svobodného software Nesvobodná licence je automaticky i nekompatibilní s GNU GPL.

Samozřejmě Vás žádáme, abyste se vyhli používání nesvobodných softwarových licencí a nesvobodnému software jako takovému.

Neexistuje způsob, jak bychom zde mohli vyjmenovat všechny nesvobodné softwarové licence ; nakonec, každá společnost proprietárního software má své vlastní. Zaměříme se zde na licence, které jsou často chybně označovány za svobodné softwarové licence, ale vlastně se jedná o ne svobodné softwarové licence.

(Originální) Artistic License.
Nemůžeme říci, že jde o svobodnou softwarovou licenci, protože je příliš nejasná; některé části jsou pro své vlastní dobro příliš učené a jejich význam není zřejmý. Žádáme Vás, abyste se vyvarovali jejich používání, kromě případu, kdy jsou částíoddělené licence Perlu.

Problémy se váží k formulaci, ne k podstatě licence. Zde je revidovaná verze Artistic License (přezdívaná ``The Artistic License 2.0") a ta je zcela jasně licencí svobodného software, dokonce je kompatibilní s GNU GPL. O této licenci se uvažuje pro Perl 6. Pokud uvažujete o vydání programu pod Artistic License, napište prosím na licensing@gnu.org, abyste požádali o kopii revidované verze.

Apple Public Source License (APSL).
Totonení licence svobodného software . Prosíme, nepoužívejte tuto licenci a vyhněte se jakémukoliv software vydanému pod ní.

Podrobnější debata o tom, proč není APSL svobodná softwarová licence..

Sun Community Source License.
Toto není licence svobodného software; postrádá základní svobody jako např. zveřejňování modifikovaných verzí. Prosíme, nepoužívejte tuto licenci a vyhněte se jakémukoliv software vydanému pod ní.

Plan 9 License
Toto není licence svobodného software; postrádá základní svobody jako např. právo na vytvářená vlastnách změn a následné soukromé používání těchto změn. Žádáme Vás, abyste se vyhli používání jakéhokoliv software vydaného pod ní. Podrobnější debata.

Open Public License
Nejedná se o licenci svobodného software, protože vyžaduje, aby každá zveřejněná modifikovaná verze byla zaslána původnímu vývojáři. Také některé jiné obraty v této licenci jsou problematické.

Zde se nachází jiná stránka pro Open Public License. Nejsme si jistí, která kopie je tou kanonickou; tyto dvě se liší pouze v drobnostech, které nemění naše hodnocení této licence.

The Sun Solaris Source Code (základní vydání) License, verze 1.1
Nejedná se o licence svobodného software . Tato licence zakazuje redistribuci, zakazuje komerční využití software a může být změněna.

The YaST License
Toto není licence svobodného software. Licence zakazuje distribuci za poplatek a díky tomu nemůže software zahrnut na mnoha CD-ROM sbírek svobodného software, které prodávají společnosti a organizace jako je FSF.

V sekci 2a se může vyskytnout další problém, ale vypadá to, že jim vypadlo slovo , takže si nejsme jisti původně zamýšleným významem.

Licence Daniela Bernsteina
Tyto licence nepatří k licencím svobodného software, protože nepovolují zveřejňování modifikovaných verzí.

Licence pro dokumentaci


Následující licence jsou licencemi svobodné dokumentace

Licence svobodné dokumentace

GNU Free Documentation License.
Toto je licence pro použití v copyleftovaných svobodných dokumentacích. Plánujeme ji uzpůsobit pro veškeré příručky GNU.

FreeBSD Documentation License
Toto je liberální necopyleftová licence svobodné dokumentace, kompatibilní s GNU FDL.

The Apple's Common Documentation License, verze 1.0
Toto je licence svobodné dokumentace nekompatibilní s GNU FDL. Je nekompatibilní kvůli sekci 2c. Ta říká, že ,,k této licenci smíte přidávat další podmínky'' a GNU FDL nemá přídavné podmínky zahrnuty do Common Documentation License.

Open Publication License, verze 1.0.
Tato licence může být použita jako svobodná dokumentační licence. Je to copyleft licence svobodné dokumentace za předpokladu, že vlastník copyrightu nepužívá žádnou z "LICENČNÍCH VARIANT" vyjmenovaných v licenci v sekci VI. Pokud je ale jakákoliv varianta uplatňována, licence se stává nesvobodnou.

To vytváří praktickou past při použití nebo doporučení této licence: pokud řeknete ,,použij Open Publication License, verzi 1.0 ale neumožňuj použití variant'', druhá část doporučení by mohla být snadno zapomenuta; nekdo by mohl použít licensi s těmito variantami, vznikl by tak nesvobodný manuál, a přesto by si dotyčný myslel, že se řídil naší radou.

Podobně pokud používáte tuto licenci bez jakékoliv možnosti vytvořit svobodnou příručku, někdo jiný by se mohl rozhodnout Vás napodobit. Změnil by svůj názor ohledně variant, domnívaje se, že jde pouze o detail; výsledkem by však bylo, že by jeho manuál byl nesvobodný.

Tudíž, ačkoliv příručky zveřejněné pod touto licencí jsou příručkami dokumentace, pokud nebyla použita žádná varianta licence, je lepší používat GNU Free Documentation License a vyhnout se riziku, že byste mohli někoho zmýlit.

Prosíme, všimněte si, že tato licence není stejná jakoOpen Content License. Tyto dvě licence bývají často zaměňovány, neboť Open Content License se často označuje jako "OPL". Pro ujasnění: je lepší nepoužívat zkratku ``OPL'' pro žádnou licenci. Má cenu říkat celá jejich jména, abychom si byli jistí, že lidé rozumějí tomu, co říkáme.


Non-Free Documentation Licenses

Následující licence nejsou licencemi svobodné dokumentace:

The Open Content License, verze 1.0.
Tato licence nepatří mezi svobodné, protože má omezení pro účtování peněz za kopie. Doporučujeme Vám nepoužívat tuto licenci.

Prosíme všimněte si, že tato licence není stejná jako Open Publication License. Používání zkratky ``OPL'' pro ``Open Content License'' as ``OPL'' často vede k jejich záměně. Pro ujasnění: je lepší nepoužívat zkratku ``OPL'' pro žádnou licenci. Má cenu říkat celá jejich jména, abychom si byli jistí, že lidé rozumějí tomu, co říkáme.

Open Directory License (aka Dmoz.org License).
Toto není licence svobodné dokumentace. Hlavním problémem je, že Vaše právo na redistribuci jakékoli verze není stálé a že po uživateli vyžaduje, aby prověřoval stránku. To je pro uživatelovu svobodu příliš omezující.


Licence pro díla mimo software a dokumentace

The Design Science License
Jedná se o svobodnou a copyleft licenci pro obecná data, ne jen pro software.

Povšimněte si přesto, že GNU GPL může být použita pro obecná data, která nejsou software, dokud můžete určit, k čemu se v daném případě vztahuje definice ``zdrojového kódu''. Jak se ukazuje, DSL rovněž vyžaduje, abyste vymezili ``zdrojový kód'', za použití přibližně shodné definice s definicí používanou GPL.


Návrat na domovskou stránku GNU.

FSF & GNU informace & otázky na gnu@gnu.org. Další možnost jak kontaktovat FSF.

Komentáře k těmto web stránkám na webmasters@www.gnu.org, jiné otázky zasílejte na gnu@gnu.org.

Copyright (C) 1996, 1997, 1998, 1999 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110, USA

Doslovné kopírování a šíření tohoto celého dokumentu na jakémkoliv médiu je dovoleno v případě, ľe tato podmínka bude zachována.

Updated: $Date: 2005/05/05 19:37:12 $ $Author: novalis $