Tłumaczenia tej strony

Pierwsze ogłoszenie

 [rysunek czym jest GNU]


Oto oryginalne ogłoszenie rozpoczęcia Projektu GNU, napisane przez Richarda Stallmana w 1983.

Historia Projektu GNU w wielu miejscach różni się od tego początkowego planu. Na przykład, początki opóźniły się aż do stycznia 1984 i kilka szczegółów dotyczących wolnego oprogramowania nie było jeszcze wyjaśnionych.

From CSvax:pur-ee:inuxc!ixn5c!ihnp4!houxm!mhuxi!eagle!mit-vax!mit-eddie!RMS@MIT-OZ
From: RMS%MIT-OZ@mit-eddie
Newsgroups: net.unix-wizards,net.usoft
Subject: new UNIX implementation
Date: Tue, 27-Sep-83 12:35:59 EST
Organization: MIT AI Lab, Cambridge, MA

Wolny Unix!

Zaczynając w Święto Dziękczynienia zamierzam napisać pełny zgodny z Uniksem
system oprogramowania nazwany GNU (od GNU to Nie Unix), i dać go
[org. "give it away free"] [1] każdemu, kto mógłby go użyć. Ogromnie
potrzebne jest wsparcie w postaci poświęconego czasu, pieniędzy, programów
i sprzętu.

Na początek, GNU będzie jądrem z wszystkimi narzędziami potrzebnymi
do pisania i uruchamiania programów w C: edytorem, powłoką, kompilatorem,
konsolidatorem, asemblerem i kilkoma innymi rzeczami. Potem dodamy program
do formatowania tekstów, YACC, grę Empire, arkusz kalkulacyjny i setki
innych rzeczy. Mamy nadzieję, że ostatecznie GNU będzie zawierać wszystko
przydatne, co zwykle zawiera system Unix i inne użyteczne rzeczy, łącznie
z dokumentacją on-line i drukowaną.

GNU będzie potrafiło uruchamiać programy uniksowe, ale nie będzie identyczne
z Uniksem. W oparciu o nasze doświadczenie w pracy z innymi systemami
operacyjnymi wprowadzimy do wszystkie wygodne ulepszenia. W szczególności,
planujemy zaimplementować dłuższe nazwy plików, numery wersji plików,
system plików odporny na załamanie systemu, być może dopełnianie nazw
plików, obsługę wyświetlania niezależną od terminala, i na koniec system
okien na bazie Lispa, za pośrednictwem którego programy w Lispie i zwykłe
programy uniksowe mogłyby wspólnie korzystać z ekranu.
Jako języki programowania systemowego dostępne będą C i Lisp.
Będziemy mieć oprogramowanie sieciowe oparte na protokole MIT chaosnet,
o wiele przewyższającym UUCP. Możemy mieć też coś zgodnego z UUCP.


Kim jestem?

Jestem Richard Stallman, autor oryginalnego i wielokrotnie naśladowanego
edytora Emacs, obecnie pracuję w Laboratorium Sztucznej Inteligencji w MIT.
Intensywnie pracowałem nad kompilatorami, edytorami, debuggerami,
interpreterami poleceń, Incompatible Time Sharing System i systemem
operacyjnym dla Lisp Machine.
Byłem prekursorem obsługi wyświetlania niezależnej od terminala w ITS.
Prócz tego zaimplementowałem jeden system plików odporny na awarie i dwa
systemy okienkowe dla maszyn Lisp.


Dlaczego muszę napisać GNU

Uważam, że złota reguła działania wymaga, że jeśli podoba mi się jakiś
program, to muszę podzielić się nim z innymi, którym się podoba.
Nie mogę z czystym sumieniem podpisać umowy o nieujawnianiu czy umowy
licencyjnej oprogramowania.

Więc, by móc nadal korzystać z komputerów bez naruszania swoich zasad,
postanowiłem zebrać w całość odpowiednią ilość free software tak, by
móc się obejść bez wszelkich programów, które nie są free.


Jak możecie wnieść swój wkład

Proszę producentów komputerów o darowizny sprzętu i pieniędzy.
Proszę osoby prywatne o ofiarowanie programów i pracy.

Jeden z producentów już zaoferował dostarczenie komputera. Ale moglibyśmy
wykorzystywać więcej. Jednym ze skutków, jakich możecie oczekiwać jeśli
podarujecie komputery, jest to, że GNU będzie na nich działać wcześniej.
Dobrze byłoby, gdyby maszyna mogła pracować w dzielnicy mieszkaniowej
i nie wymagała skomplikowanego chłodzenia czy zasilania.

Indywidualni programiści mogą pomóc pisząc duplikaty zgodne z niektórymi
narzędziami Uniksowymi i dając mi je. W większości przedsięwzięć taką
rozproszoną praca w niepełnym wymiarze godzin byłoby bardzo trudno
koordynować - niezależnie napisane części nie współpracowały by ze sobą.
Jednak przy tym konkretnym zadaniu, zastąpienia Uniksa, ten problem nie
występuje. Większość specyfikacji dotyczących interfejsów jest ustalona
zgodnością z Uniksem. Jeśli każdy z wniesionych elementów będzie działał
z resztą Uniksa, to prawdopodobnie będzie działał i z resztą GNU.

Jeśli dostanę pieniądze, będę mógł wynająć kilka osób na pełny etat lub
część. Pensja nie będzie wysoka, ale szukam ludzi, dla których świadomość,
że pomagają ludzkości jest równie ważna, co pieniądze. Traktuję to jako
rozwiązanie pozwalające oddanym osobom na poświęcenie pełnej energii
w pracę na rzecz GNU, by nie musieli utrzymywać się w inny sposób.


Po dalsze informacje kontaktujcie się ze mną.
Arpanet mail:
  RMS@MIT-MC.ARPA

Usenet:
  ...!mit-eddie!RMS@OZ
  ...!mit-vax!RMS@OZ

US Snail:
  Richard Stallman
  166 Prospect St
  Cambridge, MA 02139

[1] Ta uwaga wskazuje, że Richard nie wyklarował jeszcze wówczas różnicy pomiędzy „free speech” (wolność słowa) a „free beer” (darmowe piwo). [tłum.: angielskie „free” prócz „wolny”, „swobodny” oznaczać może „darmowy”, „gratis”. Celowo nie przetłumaczono również niejednoznacznego tu jeszcze terminu „free software”].


Więcej na temat Projektu GNU


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | Česky | Deutsch | English | Español | Français | עברית | Italiano | Polski | Português | Svenska ]