Tłumaczenia tej strony

Fundacja Wolnego Oprogramowania

 [rysunek: logo FSF z czarnym tłem]

Celem Fundacji Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation – FSF), założonej w 1985 roku, jest promocja praw użytkowników do używania, kopiowania, modyfikowania i redystrybucji programów komputerowych. FSF wspiera rozwój i wykorzystywanie wolnego (jak w słowie „wolność”) oprogramowania – w szczególności systemu operacyjnego GNU, obecnie szeroko używanego w wariancie GNU/Linux – oraz wolnej dokumentacji. FSF pomaga także upowszechniać świadomość etycznych i politycznych zagadnień związanych z wolnością użytkowania programów.

Dystrybucją wszelkiego rodzaju dostępnego wolnego oprogramowania zajmuje się wiele podmiotów. W przeciwieństwie do nich, Fundacja Wolnego Oprogramowania koncentruje się na konstruowaniu nowych wolnych programów i budowaniu z nich spójnego systemu, dzięki któremu można wyeliminować potrzebę korzystania z oprogramowania prawnie zastrzeżonego (proprietary).

Oprócz pracy nad rozwojem wolnego oprogramowania, FSF broni go i promuje. Rozprowadza kopie programów GNU i podręczniki pobierając opłatę za dystrybucję, przyjmuje też darowizny wspierające rozwój GNU. Większość funduszy pochodzi z usług dystrybucyjnych, dlatego też zachęcamy do zamawiania w FSF CD-ROM-ów i podręczników (szczególnie CD-ROM-ów), jeśli tylko możecie.


Tłumaczenia tej strony:
[ Català | Česky | English | Español | فارسی | Français | Bahasa Indonesia | Italiano | 日本語 | 한국어 | Polski | Português | Српски ]